POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES

 

Poniżej zamieszczona jest treść Polityki Prywatności oraz Polityka Cookies, korzystanie ze strony www.satoo.pl oznacza akceptację warunków w niej zawartych.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY

 

 

Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.satoo.pl. Administratorem strony i danych osobowych jest Alicja Trojan.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem -> Alicją Trojan poprzez adres e-mail: kontak@satoo.pl

Administrator dba o bezpieczeństwo danych oraz szanuje prawo do prywatności Użytkowników. Używany jest w tym celu na stronie www.satoo.pl takie jak bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Administrator strony www.satoo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz aktualizacji zmian w polityce prywatności, każdy Użytkownik strony jest zobowiązany do znajomości aktualnej polityki prywatności strony www.satoo.pl. Powodem zmian mogą być: zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, rozwój technologii internetowej oraz rozwój Strony internetowej. Data zamieszczenia aktualnej Polityki prywatności mieści się na dole tej strony.

 

SŁOWNIK DEFINICJI

,,Administrator strony’’ - Alicja Trojan

,,Użytkownik strony’’ – każdy podmiot znajdujący się na stronie www.satoo.pl oraz korzystający z niej.

,,Strona internetowa’’ – strona internetowa oraz blog znajdujące się pod adresem www.satoo.pl.

,,Fanpage’’– strona Satoo.pl na platformie Facebook, Instagram, Twitter oraz Linkedin,  której administratorem jest Alicja Trojan.

 

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony jest Administrator strony.

2. Użytkownik strony podaje dane osobowe dobrowolnie za pomocą formularzy (np. formularza kontaktu) znajdujących się na Stronie internetowej, o których mowa niżej, w celach na jakie wskazują dane formularze. Jednak niepodanie niektórych informacji,  zaznaczonych na stronach Administratora strony jako obowiązkowe, może oznaczać brak możliwości wykonania danej usługi oraz osiągnięcia określonego celu.

3. Gromadzone i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik strony sam poda (z wyjątkiem danych automatycznie zbieranych za pomocą plików Cookies tzw. ,,ciasteczek"). Podczas wizyty na Stronie internetowej, zbierane są dane automatycznie dotyczące samej wizyty na Stronie internetowej, na przykład: adres IP Użytkownika strony, typ przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników strony na stronie internetowej, zbieranie danych demograficznych o użytkownikach lub do dopasowania zawartości Strony internetowej w celu jej ulepszenia. Przetwarzane informacje są wyłącznie w celach administrowania stroną oraz zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników strony.

4. Użytkownik strony zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora strony w celu, kontaktu z Użytkownikiem strony lub wysyłania innych informacji o charakterze marketingowym, na przykład: o produktach online lub wydarzeniach oferowanych przez Administratora strony , jeżeli wyraził w tych celach odpowiednią zgodę oraz/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora strony.

5. Dane osobowe, które przekazywane są przez Użytkownika strony w ramach korzystania ze Strony internetowej www.satoo.pl mogą być wykorzystywane w następujących celach i tylko w następujących podstawach prawnych:

-> wyceny usługi i wykonania usługi oraz/lub umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],

-> możliwości wystawienia faktury oraz spełnienia obowiązków innych wynikających z przepisów prawa podatkowego [art. 6 ust. 1 lit. c RODO], 

-> telefonicznego kontakt w sprawach związanych z realizacją usługi [art. 6 ust. 1 lit. a RODO],

-> możliwości udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

-> rozpatrzenia reklamacji/roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],

-> ewidencji oraz tworzenia rejestrów związanych z RODO [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO],

-> dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

-> umieszczenia komentarzy na Stronach internetowych Administratora [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

-> wykorzystywania Cookies na Stronach Administratora [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

-> badania satysfakcji klienta z oferowanych usług przez administratora strony [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

-> w celu archiwizacji oraz dowodowym, w celu zabezpieczenia danych, które służyć mogą wykazywaniu faktów [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

-> zarządzanie oraz administrowanie Stroną internetową, grupami oraz stronami administratora na innych platformach [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

-> umieszczania przez Użytkownika strony opinii o usługach świadczonych przez Administratora [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

-> analizy automatycznie zbieranych informacji podczas korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika strony, w tym Cookies [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

6. Jeśli Użytkownika strony udzieli informacji, które nie są wymagane lub większej ilości danych, których Administrator strony nie potrzebuje przetwarzać zgoda następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika strony, wówczas przetwarzanie tych informacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik strony udziela zgody na przetwarzanie tych informacji, których Administrator strony nie wymaga i nie chce przetwarzać, a pomimo to Użytkownik strony udzielił je Administratorowi strony.

7. Użytkownikowi strony ma prawo do dostępu do treści jego danych, ich poprawiania,  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo żądania dostępu do danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli Użytkownik strony uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Użytkownik strony ma też prawo do bycia zapomnianym, o ile dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Może zwrócić się do Administratora strona w tych celach, poprzez adres e-mail: kontakt@satoo.pl.

Zgoda Użytkownika strony może być odwołana/cofnięta, co będzie oznaczać usunięcie adresu e-mail z listy mailingowej Administratora strony. Cofnięcie tej zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane przekazane przez Użytkownika strony nie będą kierowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza obszar Unii Europejskiej Przez wzgląd na korzystanie z usług Google dane Użytkownika strony mogą być transferowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. 

9. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz nie przechowywane dłużej niż to konieczne.

 

10. Dane osobowe Użytkownika są chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi  i środkami zabezpieczającymi przez Administratora strony. Informacje chronione przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych

 

 

 

FORMULARZE WYPEŁNIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRONY

 

 

1. Formularz kontaktowy służy do wysłanie wiadomości do Alicji Trojan. Dane przetwarzane są przez Administratora strony zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

2. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

3. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych takich jak Google, jest zobowiązany zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW STRONY ORAZ NA FUNPAGE

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez czytelników bloga oraz innych osób wypowiadających się na platformie takiej jak Facebook. Administrator strony ma prawo do niezamieszczania komentarzy obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, spamujących, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

 

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.SATOO.PL

 

1. Piksel służący do zarządzania reklamami na Facebooku oraz prowadzenia działań remarketingowych,

2. Google Analytics (analiza statystyk strony np. ilość wejść Użytkowników strony)

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES (,,CIASTECZEK'')

1. Pliki cookies stanowią informacje w postaci danych, są to w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika Strony, z którego korzysta i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której się wywodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz ich unikalny numer.

2. Strona internetowa www.satoo.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookies.

3. Pliki Cookies służą do:

-> optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ich zawartości oraz przystosowania stron internetowych w stosunku do preferencji Użytkownika; przede wszystkim pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika Strony i pozwalają zoptymalizować poprawne wyświetlenie się strony internetowej, dostosowanie do jego indywidualnych potrzeb oraz pliki Cookies do celów reklamowych, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom strony treści reklamowych jak najbardziej dopasowanych do ich zainteresowań,

-> przygotowania statystyk, które wspierają zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze Strony internetowej, co daje możliwość ulepszania jej zawartości oraz struktury,

4. Na Stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

-> pliki cookies (podstawowe) niezbędne, sprawiają, że możliwe jest korzystanie ze Strony internetowej oraz usług dostępnych na niej, dla przykładu uwierzytelniające pliki Cookies stosowane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,

-> pliki Cookies zwiększające bezpieczeństwo, dla przykładu służące do wykrywania na Stronie internetowej nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

-> pliki Cookies, które zbierają informacje o sposobie korzystania ze Strony internetowej,

-> pliki Cookies, które pamiętają wybrane przez Użytkownika preferencje ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika strony, (język, region, wielkość czcionki, wyglądu Strony internetowej itp.),

5. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa automatycznie umożliwia gromadzenie plików Cookies w urządzeniu końcowym (komputer osobisty, laptop, tablet, telefon komórkowy itp.) Użytkownika strony. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać, w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, jednak ograniczenia mogą one wpłynąć na funkcjonalności Strony internetowej. Użytkownik strony może w każdej chwili zmienić ustawienia w szczególności w taki sposób, aby móc blokować domyślną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu, z którego Użytkownika Strony korzysta. Pełne informacje o możliwości oraz sposobach obsługi plików Cookies można znaleść w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Na Stronie internetowej wykorzystywane są plików cookies podmiotów trzecich: Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, Twitter.

 

 

 

Opublikowano:  16.01.2019

      kontakt@satoo.pl

NAPISZ DO NAS:

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polityka prywatności

Regulamin

Roll up reklamowy

Ulotki promocyjne

Tanie wizytówki online

Studio graficzne
& agencja reklamowa

SATOO.PL  2018-2023

tel: +48 782 57 57 80 

| kontakt@satoo.pl |

NIP: 5542787921

Icon Facebook

Social media:


 

Pracujemy:


Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

@: kontakt@satoo.pl

T: 782 57 57 80

Studio graficzne

SATOO.PL

.