REGULAMIN STRONY SATOO.PL ORAZ WARUNKI WSPÓŁPRACY

 

Poniżej zamieszczona jest treść Regulaminu strony Satoo.pl oraz warunki współpracy, korzystanie ze strony www.satoo.pl oznacza akceptację warunków w niej zawartych.

 

I USTALENIA DOTYCZĄCE STRON INTERNETOWYCH

 

 

1. Satoo.pl przygotowuje wstępny projekt strony internetowej, którą Klient ma możliwość zaakceptować lub nadesłać własne uwagi, w celu jej modyfikacji. Satoo.pl jako wykonawca usługi w ustalonej cenie zobowiązuje się wdrożyć wszystkie poprawki nadesłane przez Klienta do zaprezentowanej wersji strony internetowej. Wdrażanie poprawek rozumiane jest jako modyfikację projektu strony internetowej zaproponowanej przez wykonawcę do nie więcej niż 30% naniesionych zmian w całym projekcie.

 

2. Klient może odrzucić pierwszy projekt strony internetowej zaproponowany przez Satoo.pl. Wówczas Satoo.pl przygotowuje w ramach usługi w ustalonej za nią cenie drugi nowy projekt i prezentuje go Klientowi w celu jego akceptacji. W przypadku drugiego projektu Satoo.pl również jest zobowiązany wdrożyć wszystkie poprawki wysłane przez Klienta w ustalonej kwocie usługi. Wdrażanie poprawek rozumiane jest jako modyfikację projektu strony internetowej zaproponowanej przez wykonawcę do nie więcej niż 30% naniesionych zmian w całym projekcie.

 

3. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta drugiego projektu strony internetowej każde kolejne przygotowanie projektu strony internetowej płatne jest dodatkowo.

 

4. Klient jest zobowiązany dostarczyć niezbędne materiały, które mają być wykorzystane na zamawianym projekcie strony internetowej takie jak:

a) teksty, jakie mają być zawarte na stronie internetowej i jej podstronach np. dane teleadresowe, opisy, oferta. Istnieje możliwość zamówienia niektórych rodzajów tekstów za dodatkową opłatą.

b) logo (w przypadku, gdy jest niezbędne do wykonania projektu), istnieje możliwość wykonania projektu logo za dodatkową opłatą.

c) zdjęcia produktów (w przypadku, gdy jest niezbędne do wykonania projektu), istnieje możliwość wykorzystania zdjęć komercyjnych płatnych dodatkowo, lub jeśli istnieje taka możliwość wykonania sesji zdjęć produktowych przez firmę Satoo.pl, usługa płatna dodatkowo

d) w wypadku różnych wersji językowych strony internetowej, Klient zobowiązany jest, do przesłania tekstów przetłumaczonych, Istnieje również możliwość zlecenia ich przetłumaczenia Satoo.pl za dodatkową opłatą.

 

5. Klient ma prawo do wykorzystania przesłanych przez jego zdjęć do projektu strony internetowej z oświadczeniem, że zdjęcia te są jego własnością lub, że ma pełne prawo do ich wykorzystania komercyjnego. Satoo.pl zdjęcia wykorzystywane do projektu strony internetowej zamawia we własnym zakresie, w tym celu wykorzystuje płatne banki zdjęć. W projekcie strony internetowej mogą zostać też wykorzystane zdjęcia bezpłatne na licencji CCO. Klient musi poinformować Satoo.pl jakie zdjęcia mają zostać wykorzystywane do projektu strony przed przystąpieniem do pracy nad wykonaniem projektu strony internetowej.Większe projekty stron internetowych, sklepów internetowych, wykorzystujących dodatkowe skrypty są wyceniane indywidualnie.

 

6. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach nie jest przedmiotem umowy. Jest to usługa płatna dodatkowo.

 

II USTALENIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW LOGO

 

1. Satoo.pl zobowiązany jest do zaprojektowania do trzech wersji logo. Propozycje powyżej tej liczby przedstawiane są za dodatkową opłatą.

 

2. Klient otrzyma logo w wersji wektorowej i bitowej. Do projektu logo dołączone zostaną opisy kolorów w Pantone, CMYK oraz RGB.

 

III USTALENIA DOTYCZĄCE INNYCH PROJEKTÓW GRAFICZNYCH

(np. wizytówki, ulotki, banery, plakaty)

 

1. Satoo.pl przygotowuje projekt graficzny Klientowi, który ma możliwość jego akceptacji lub nadesłania własnych uwag. Satoo.pl jako wykonawca usługi w ustalonej cenie zobowiązuje się wdrożyć wszystkie poprawki nadesłane przez Klienta do zaprezentowanego projektu graficznego. Wdrażanie poprawek rozumiane jest jako modyfikację projektu zaproponowanego przez wykonawcę do nie więcej niż 30% naniesionych zmian w całym projekcie graficznym.

 

2. Klient może odrzucić pierwszy projekt graficzny zaproponowany przez Satoo.pl. Wówczas Satoo.pl przygotowuje w ramach usługi w ustalonej za nią cenie drugi nowy projekt graficzny i prezentuje go Klientowi w celu jego akceptacji. W przypadku drugiego projektu Satoo.pl również jest zobowiązany wdrożyć wszystkie poprawki wysłane przez Klienta w ustalonej kwocie usługi. Wdrażanie poprawek rozumiane jest jako modyfikację projektu graficznego zaproponowanej przez wykonawcę do nie więcej niż 30% naniesionych zmian w całym projekcie.

 

3. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta drugiego projektu graficznego każde kolejne przygotowanie graficznego płatne jest dodatkowo.

 

4. Klient jest zobowiązany dostarczyć niezbędne materiały, które mają być wykorzystane na zamawianym projekcie graficznym takie jak: logo, teksty, zdjęcia produktowe.

 

IV USTALENIA OGÓLNE

 

1. Współpraca z Satoo.pl rozpoczyna się poprzez wpłacenie zadatku. Wpłata zadatku przez Klienta jest równoznaczna z akceptacją warunków współpracy z Satoo.pl.

 

2. Klient poprzez opłacanie całej wartości za usługę akceptuje zaprezentowany przez Satoo.pl projekt i nie wnosi żadnych uwag.

 

3. Satoo.pl w momencie opłacenia całości usługi przez Klienta, przekazuje gotowy zaakceptowany przez Klienta projekt.

 

4. Satoo.pl ma prawo do wycofania się z realizacji zlecenia. W przypadku rezygnacji z realizacji zlecenia przez Satoo.pl z przyczyn leżących po stronie Satoo.pl zobowiązuje się do zwrotu tylko tej części wynagrodzenia, którą Satoo.pl otrzymał od Klienta zlecającego, przed ukończeniem realizacji zlecenia, bez osobnego wezwania.

 

5. Komunikacja i wszelkie uzgodnienia drogą e-mail między Klientem, a Satoo.pl są wiążącą formą wspólnej współpracy.

 

6. Podany termin realizacji zlecenia jest orientacyjny.

      kontakt@satoo.pl

NAPISZ DO NAS:

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polityka prywatności

Regulamin

Roll up reklamowy

Ulotki promocyjne

Tanie wizytówki online

Studio graficzne
& agencja reklamowa

SATOO.PL  2018-2023

tel: +48 782 57 57 80 

| kontakt@satoo.pl |

NIP: 5542787921

Icon Facebook

Social media:


 

@: kontakt@satoo.pl

T: 782 57 57 80

Studio graficzne

SATOO.PL

.